W czym możemy pomóc? ZOSTAW SWOJE DANE, SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, iż:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Coral Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17B;
2) podane dane osobowe są zbierane w celu kontaktu dotyczącego wybranej oferty oraz dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora, w granicach dozwolonych prawem.

* - pole wymagane
»

Ubezpieczenia skrojone na miarę czasów

«
NOWOŚĆ
Dla twojego bezpieczeństwa podczas wakacji poszerzamy ofertę ubezpieczeń na wypadek skutków pandemii covid-19
Optimum
Max
Max Plus
ZAKRES UBEZPIECZENIA - TRAVEL
BASIC
w cenie pakietu
OPTIMUM(60.000 EUR with Covid-19 hospitalization)
68 PLN 7dni/os.
MAX(100.000 EUR with Covid-19 hospitalization)
96 PLN 7dni/os.
MAX PLUS(300.000 EUR with Covid-19 hospitalization)
192 PLN 7dni/os.
koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej COVID-19
-
do wysokości
SU KL*
do wysokości
SU KL*
do wysokości
SU KL*
Koszty leczenia i transportu, w tym między innymi:
20 000 EUR
60 000 EUR
100 000 EUR
300 000 EUR
koszty leczenia ambulatoryjnego
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
koszty leczenia stomatologicznego
250 EUR
(podlimit)
250 EUR
(podlimit)
250 EUR
(podlimit)
250 EUR
(podlimit)
koszty pogrzebu za granicą
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
1 000 EUR
(podlimit)
Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny
NIE
1 000 EUR
1 000 EUR
1 000 EUR
koszty leczenia następstw chorób przewlekłych
za opłatą dodatkowej składki
za opłatą dodatkowej składki
TAK
TAK
koszty leczenia następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka
za opłatą dodatkowej składki
za opłatą dodatkowej składki
za opłatą dodatkowej składki
40 000 EUR
(podlimit)
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
 • - trwały uszczerbek na zdrowiu
 • - śmierć
10 000 PLN
5 000 PLN
30 000 PLN
15 000 PLN
40 000 PLN
20 000 PLN
50 000 PLN
25 000 PLN
Skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu
-
TAK
TAK
TAK
Bagaż, w tym:
 • - opóźnienie dostarczenia bagażu
1 000 PLN
-
2 000 PLN
1 000 PLN
2 000 PLN
1 000 PLN
4 000 PLN
1 000 PLN
Koszty przerwania podróży
-
5 000 PLN
5 000 PLN
10 000 PLN
Odpowiedzialność cywilna:
 • - szkody na osobie
 • - szkody w mieniu
-
-
-
-
100 000 EUR
20 000 EUR
200 000 EUR
40 000 EUR
Odpowiedzialność cywilna w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka:
 • - szkody na osobie
 • - szkody w mieniu
-
-
-
20 000 EUR
4 000 EUR
Koszty ratownictwa i poszukiwań
5 000 EUR
5 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
*SU KL – Suma Ubezpieczenia Kosztów Leczenia
Zapytaj o ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA DODATKOWE

Do wybranego pakietu Klient może dokupić ubezpieczenie dodatkowe:

 1. Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
  • dopłata do pakietu BASIC: 43,20 zł/os/7 dni
  • dopłata do pakietu OPTIMUM: 109,28 zł/os/7dni
 2. Ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka
  • dopłata do pakietu BASIC: 8,24 zł/os/7 dni
  • dopłata do pakietu OPTIMUM: 40,80 zł/os/7 dni
  • dopłata do pakietu MAX: 57,60 zł/os/7 dni
 3. Rezygnacja 100 - ubezpieczenie od rezygnacji z podróży do każdego pakietu
  • 4,2% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%
  • suma ubezpieczenia równa się cenie imprezy turystycznej, jednak nie jest wyższa niż 18 000 zł/os.
 4. Rezygnacja 100 Covid-19 - Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek zachorowania na Covid-19
  • koszt ubezpieczenia – 4,9% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%
  • suma ubezpieczenia równa się cenie imprezy turystycznej, jednak nie jest wyższa niż 18 000 zł/os.
 5. Rezygnacja 100 Pre-ex - Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek choroby przewlekłej
  • koszt ubezpieczenia – 4,4% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%
  • suma ubezpieczenia równa się cenie imprezy turystycznej, jednak nie jest wyższa niż 18 000 zł/os.
 6. Rezygnacja 100 Pre-ex_Covid-19 - Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek choroby przewlekłej lub zachorowania na Covid-19
  • koszt ubezpieczenia – 5,7% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%
  • suma ubezpieczenia równa się cenie imprezy turystycznej, jednak nie jest wyższa niż 18 000 zł/os.

do 14 dni od daty założenia rezerwacji jeżeli do wylotu jest więcej jak 30 dni
w dniu założenia rezerwacji jeżeli do wylotu jest mniej niż 30 dni.

DOPŁATY DO WYKUPIONYCH UBEZPIECZEŃ

Za dopłatą Klient może poszerzyć ubezpieczenie, które już zostało wykupione w ramach rezerwacji.
Koszt dopłaty do ubezpieczenia w stosunku do wersji podstawowej (BASIC):

W ubezpieczeniach OPTIMUM, MAX, MAX Plus, w przypadku,
gdy Ubezpieczony będzie musiał przedłużyć pobyt z powodu objęcia go
przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną na skutek COVID-19,
która nie zakończy się do dnia zakończenia podróży,
Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i udokumentowane koszty zakwaterowania
(w standardzie/kategorii nie wyższej niż pierwotny pobyt),
wyżywienia i transportu przekraczające pierwotny czas trwania podróży maks. do 1 000 EUR.
Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu powrotnego do kraju zamieszkania pod warunkiem,
że nie będzie on mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu.