w górę w górę

Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza. Prosimy spróbować ponownie później.

PARAMETRY WYSZUKIWANA
Zamknij  
Zmień kryteria

Formularz "Promocja Walentynki 2018"

Zapoznałam/-em się z postanowieniami Regulaminu Promocji oraz akceptuję jego warunki.

Łącznymi warunkami upoważniającymi do jednorazowego otrzymania ręcznika lub kodu rabatowego uprawniającego do odbioru kostiumu kąpielowego są:

  1. zawarcie Umowy na zorganizowanie przez Organizatora Imprezy Turystycznej,
  2. prawidłowe wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy,
  3. dokonanie opłaty za Imprezę Turystyczną zgodnie z pkt. 3 WIT,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skorzystanie z kodu rabatowego będzie możliwe po zalogowaniu się na stronie internetowej www.she.pl i wypełnieniu formularza rejestracyjnego. SHE w terminie 14 dni od daty wypełnienia formularza, prześle kody rabatowe na wskazany adres e-mail. Zamówiony kostium zostanie wysłany za pośrednictwem kuriera na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres Uczestniczki i na koszt firmy SHE, w terminie od 5 do 10 dni roboczych liczonych od złożenia zamówienia na stronie www.she.pl

Zamówiony ręcznik Uczestnik otrzyma za pośrednictwem kuriera na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres i na koszt Organizatora w terminie 14 dni od dnia wypełnienia poprawnie formularza.

W przypadku rezygnacji lub w sytuacji gdy Impreza Turystyczna zostanie odwołana z winy Organizatora, a klient nie wybierze alternatywnej Imprezy Turystycznej, to jest on zobowiązany do zwrócenia równowartości 200 zł za kostium kąpielowy i/lub równowartości 70 zł za ręcznik kąpielowy na numer rachunku bankowego wskazany przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty rezygnacji.

Ilość ręczników oraz kostiumów ograniczona.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, iż:
  1. administratorami podanych danych osobowych jest Coral Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17B,
  2. podane dane osobowe są zbierane w celu organizacji promocji oraz dla celów marketingowych w granicach dozwolonych prawem;
  3. każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.